Trường Mầm Non Thị Trấn Tổ chức "VUI HỘI TRĂNG RẰM " CHO CÁC CHÁU NĂM 2019