Trường Mầm Non Thị Trấn Tổ chức lễ khai giảng năm 2019-2020